Saturday, 21 August 2010

Sunday, 8 August 2010

Soccer FieldỔ bánh này làm theo đơn đặt hàng của thằng con cho tiệc sinh nhật 6 tuổi của nó. Tất cả design là theo ý nó đấy nhé. Đầu tiên là nó nói nó muốn có ổ bánh soccer field, nó bảo mẹ nướng ổ bánh hình chữ nhật, rồi tráng kem màu xanh để làm cỏ. Nó còn bảo là phải vạcnh những đường trên bánh như thế nào... Hai cái lưới và 4 chàng cầu thủ thì có sẵn ở nhà, nó muốn phải có đầy đủ 22 chàng cơ! Nói với nó là mình chỉ có 4 thôi, nó bảo mẹ lên internet mua thêm. Nó còn nói là mẹ bấm vô soccer players dot com thì người ta sẽ bán. Nói xong làm liền, anh chàng mở máy, vô internet rồi gõ www.soccerplayers.com nhưng chẳng được gì cả! ^_^

Anh chàng ta còn dặn mẹ là khi nào gắn mấy chàng cầu thủ lên bánh thì kêu nó, vì phần đó rất khó, chỉ có nó làm được thôi chứ mẹ chẳng biết làm đâu. Những phần khác như nướng bánh trét kem thì dễ, mẹ có thể làm được. ^_^