Friday, 12 November 2010

Cách làm mèo con bằng fondant


Liên ơi, đây là con mèo chị làm theo mẫu của bà Debbie Brown.

 
 Đầu tiên, pha màu vô fondant. Chị chọn làm... màu xanh. :D Sau đó, nắn thân mèo hình giọt nước, đầu mèo hình oval, 4 chân, đuôi, và tai như trong hình.


Vo fondant màu trắng làm miệng mèo, ngón chân, tròng mắt. Chị dùng cây tỉa rau củ để nhấn miệng mèo. Vo chút fondant màu hồng để dán làm bên trong tai và mũi. Chút fondant đen để làm tròng mắt. Dùng nước để dán tai, tròng mắt và mắt.

Dùng tăm để gắn đầu mèo vào mình, 4 chân vào mình. Dùng nuớc để dán ngón chân vào chân. Vậy là xong thôi. Em có thể làm mèo trước để đến ngày sinh nhật, mình decor cho mau.