Wednesday, 20 June 2012

Big log cake - Christmas 2011

Log Cake - Christmas 2011

Wood Badge cake

[Image: woodbadgecake002.jpg]

Làm cái bánh này để mừng cô huynh trưởng cu?a Chó Con được lãnh wood badge của BSA.

Thu vàng


Mang chút mùa thu vào nhà với những chiếc cupcakes này.

Bronze/Silver award cupcakes

Arrow of Light cupcakes

Tiramisu cupcakes


Bánh là spongecake, kem là kem của bánh tiramisu, trang trí hoa bằng fondant.

Pirate cake

Bánh cupcakes sinh nhật


Đây là bánh cupcakes làm hồi năm ngoái để con mang vào trại hè mừng sinh nhật cùng với các bạn nhỏ .