Thursday, 9 December 2010

Cách làm cây nấm bằng fondant hoặc marzipan

Noel sắp tới rồi. Ngoài việc trang trí nhà cửa, chúng ta cùng chuẩn bị làm nấm để gắn lên bánh Buch de Noel nhé!