Wednesday, 6 January 2010

Bánh khúc cây/Bûche de Noël/Log Cake

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Gốc cây mục, nấm mọc tùm lum. Nhưng từ gốc cây mục chết đó, mầm sống mới (hy vọng - thể hiện bằng nhánh cây tươi xanh) vẫn vươn lên. Cải lương quá hén. :D

No comments:

Post a Comment

Tôi sẽ không trả lời những comment không ký tên.