Wednesday, 20 June 2012

Bánh cupcakes sinh nhật


Đây là bánh cupcakes làm hồi năm ngoái để con mang vào trại hè mừng sinh nhật cùng với các bạn nhỏ .

No comments:

Post a Comment

Tôi sẽ không trả lời những comment không ký tên.