Friday, 30 October 2009

Bánh fondant #2

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us
Tôi làm cho sinh nhật của chính mình (2207). Có tiến bộ hơn chút đỉnh nhưng vẫn còn thô lắm.

Cắt ra - Nhân 3 màu 3 vị.
Image Hosted by ImageShack.us

No comments:

Post a Comment

Tôi sẽ không trả lời những comment không ký tên.