Thursday, 29 October 2009

Bánh fondant #4

Image Hosted by ImageShack.us

Làm cho Father's Day (2007) mừng bố tôi. Ruột là bánh bông lan tam vị.

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

Cắt ra
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

No comments:

Post a Comment

Tôi sẽ không trả lời những comment không ký tên.