Tuesday, 27 October 2009

Bánh sinh nhật Chuột Nhắt

Image Hosted by ImageShack.us
Bánh sinh nhật của bé Chuột Nhắt, có mẹ là 1 tay đan móc số dzách.

Tất cả decor đều làm bằng fondant. Chỉ có cây móc và cái lót bánh là không ăn được thôi. Cây móc là last minute idea & đã hết fondant , chớ nếu không thì tôi cũng làm nó bằng fondant luôn!

Nhìn gần chân dung Chuột Nhắt
Image Hosted by ImageShack.us

1 comment:

Tôi sẽ không trả lời những comment không ký tên.