Tuesday, 27 October 2009

Làm cuộn len fondant

Image Hosted by ImageShack.us

Mình dùng fondant cán mỏng bọc quanh bánh/fondant vo tròn. Cán fondant khác, cắt sợi, xe thành dây, dán lên.
Image Hosted by ImageShack.us

No comments:

Post a Comment

Tôi sẽ không trả lời những comment không ký tên.