Friday, 30 October 2009

Mùa hè - biển, nắng, & gió

Image Hosted by ImageShack.us

Đây là bánh sinh nhật thứ 24 (2007) của cô bé captain của đội beach volleyball.

No comments:

Post a Comment

Tôi sẽ không trả lời những comment không ký tên.